RzutMieszkania.pl - darmowy kreator rzutów nieruchomości

Raport
Modyfikuj ścianę


Grubość [] : cm

Modify object


Width [] : cm

Length [] : cm

Rotation : °Modyfikuj drzwi lub okno


RzutMieszkania.pl ustalił powierzchnię na: :


Jeśli masz rzeczywistą powierzchnię, możesz ją wpisać ręcznie


Nazwa pomieszczenia :


Wyświetlaj :

Kolory pomieszczeniaMateriał pomieszczenia
1 m